Om Oss

Din Bankrådgiver AS er et frittstående finansselskap som samarbeider med landets ledende finansinstitusjoner og banker.

Vi er underlagt bankenes retningslinjer, og har stort fokus på etikk og personvern.
Vi har til sammen over 15 års erfaring innen boligfinansiering og refinansiering av lån. Tjenestene er kostnadsfrie for alle våre kunder, vi får betalt av våre samarbeidspartnere.
Jobben vår er å finne den beste løsningen for våre kunder. Vi er veldig opptatt av fornøyde kunder, og fokuserer på personlig rådgivning og tilgjengelighet utover vanlig kontortid.Mesteparten av våre kunder stammer fra eksisterende kunder, noe som er et kvalitetsstempel. Underveis i finansieringsprosessen vil kundene få løpende oppfølging på mail/telefon, før endelig forslag til løsning blir lagt frem.
Det er vi i Din Bankrådgiver som blir din finansrådgiver, selv om det er bankene som låner deg penger. Vi er tilgjengelige utover vanlig kontortid, og gir deg et objektiv syn på markedet.


Opplysningsplikt

Som finansagent for flere banker vil vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere banker. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Den enkelte bank foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.
Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene på bakgrunn av inngåtte avtaler formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende bank, jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.
Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank.
Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investeringsråd gitt av oss, kan eventuelle klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.